Selecteer een pagina

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgde in het afgelopen jaar voor veel onduidelijkheid onder patiënten die aanspraak maken op huishoudelijke hulp. Veel gemeenten schroefden onder de nieuwe Wmo de zorg omlaag zonder duidelijke en eenduidige motivering. Vervelend, vooral voor de patiënten die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp voor hun zelfstandigheid. De hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale voorzieningen, de Centrale Raad van Beroep, heeft hier op 18 mei 2016 meer duidelijkheid in geschept in drie belangrijke uitspraken. Wat betekent dit voor uw zorg?

Tientallen gemeenten ontkenden dat zij verantwoordelijkheid zijn voor huishoudelijke zorg onder de nieuwe Wmo. De Centrale Raad van Beroep stelt echter vast dat huishoudelijke hulp wel degelijk onder de nieuwe Wmo valt. Voor patiënten die in deze gemeenten plotseling zonder hulp zaten betekent deze uitspraak dat ze alsnog aanspraak kunnen maken op huishoudelijke hulp.

Ook aanspraken die onder de oude Wmo zijn gemaakt blijven gelden. Het aantal uren mag niet zomaar worden ingekort gebaseerd op financiële overwegingen. Een inkorting is alleen mogelijk als ‘objectief en onafhankelijk onderzoek’ uitwijst dat er minder uren hulp nodig zijn voor een schoon en leefbaar huis. Deze beslissing mag de gemeente dus slechts maken op basis van advies van een deskundige. Aan welke vereisten de deskundige moet voldoen is volstrekt onduidelijk. Besloten is enkel, dat een overleg met een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder niet langer volstaat voor inkorting.

Utrecht
Het beleid van de gemeente Utrecht om iedere aanspraakgerechtigde een basismodule van 78 uur huishoudelijke hulp per jaar te bieden word door de Centrale Raad van Beroep in strijd met de Wmo geacht. Dit beleid was namelijk gebaseerd op een simpele berekening van het beschikbare budget en het aantal patiënten in het bestand. De gemeente heeft onvoldoende onderzoek laten doen naar wat het verantwoorde minimum aan hulp is voor een schoon en leefbaar huis, en hoeveel tijd daar voor nodig is. Dit betekent dat het huidige beleid moet worden herzien.

Ondervindt u problemen met uw aanspraak op zorg of huishoudelijke hulp? Neem contact op voor een passend juridisch advies.